Produkce & Dramaturgie

Předností naší společnosti je fakt, že jsme taktéž aktivními  pořadateli kulturních akcí. Známe tudíž přesně všechny potřeby našich partnerů. Díky těmto zkušenostem dokážeme lépe pochopit Vaše přání a taktéž ho zdárně dovést k realizaci.

Služby produkce

 • Dojednání povolení a pronájmů pozemků, prostor, budov.
 • Jednání s dodavateli nápojů, občerstvení, atrakcí.
 • Nahlášení akce na příslušné instituce (úřady, OSA, celní správa apod.)
 • Zajištění pořadatelské služby a bezpečnostní služby.
 • Zajištění výroby PR materiálů (plakáty, letáčky, vstupenky, náramky atd.)
 • Doprava interpretů, hostů.
 • Zajištění cateringu pro interprety a hosty.
 • Další služby dle charakteru akce.

Služby Dramaturgie

 • Příprava konceptu programu dle zacílení akce a představ partnera.
 • Kontaktování interpretů, dojednávání a uzavírání smluv.
 • Vypracování scénáře.
 • Práce koordinátora akce, hlídání časů, komunikace s interprety.